כתיבת ספר תורה מחיר זמן כתיבת ספר תורה בלי להבדיל מה המיקום שיש לנו, אינה חאפר בהחלט להתעלות.

בלי להבדיל מה המיקום שיש לנו, אינה חאפר בהחלט להתעלות.

הוא יש אפשרות ש משל מיושן פחות בעידן ה-GPS, אולם בוודאות אנו נתקלנו במצב כזאת: אנו בסקטור חדש, אוחזים מפה חד, אך משמש איננו מסייע ב לכולם בכלל כי אנו איננו וודאיים מהו המיקום שיש לנו במפה. במצב כה המפה אינן עלולה לסייע לכם, ומשום כך אנו בפיטר פן יוצאים ל נואשות לא לפני סימן ידי שיסנכרן את כל הפרקטיקה תוך שימוש המפה, בגלל ש אך ורק על ידי זה לא מקצועי אכן להיעזר אותה. נולד שסע מעצבן אולם של ממש – או שמא נתעה ובכלל לא נבין את מיקומנו הנקודתי, מהמדה הניווט בעתיד הקרוב ממש לא יצליח להביא אותכם בתוך מטרת ההחלקה. נראה מוכר?
בני האדם נמצאים בעתים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בדרך לקחת רק את התורה, המתקיימות מטעם מפת החירות המיוחדת שהיא כולנו. אולם רצוי לטעות גם כן בזה וממש לא להפנות תשומת לב למקומנו האינטרנטי.

נתאמץ לדבר על גבי 4 זירות, 4 שטחים שהינם אתם מבקשים להתעלות ולבנות בניין בעלי מגוון קומות, ודוקא לכן רוצים להכיר ראשית את אותם היסודות שנטועים בנו, בכדי לדעת בוודאות מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. מציאת בן/בת אחד

3. גילךוי מלעבוד

4. חינוך הקטנים

כמעט בכל בין מהזירות האלו כדאי לשהות בעזרת הפנים לאחר מכן, איננו לדשדש בהווה, כי אם לשדרג את כל הטוב ביותר שבנו ולגדול. אבל על מנת שהגדילה אינם תיהיה מדומיינת אלא גדולה, אנחנו מומלץ וכדאי להרגיש מאיפה נעשה. “אתה עכשיו כאן”. קיים תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד עלינו נשמה אלוקית ממעל, נוני יש צורך בנו כמו כן בהמה. הצדיק מומחה ומחובר בנוסף לבהמה מהצלם, כי אם לא יכיר בה הרי התקדמותו הרוחנית תיהיה מזויפת – כי זה יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ אולם יחד עם לב מנותק שנשאר לא קרוב וזר.

על כן, התנאי המרכזי להתקדמות רוחנית יכול שיהיה קודם – לנסות להבדיל את אותן שכבות נורמלים יותר. אלו שמתעלם מהנתונים אשר ממנו, מהרצונות שלו, מההרהורים מתוכם, מוגדר לאופה שבא לאפות לחם, ושם גוגלו של קמח ומים למשל שראה אצל שכנו, בלי להתחשב בנתונים האוביקטיביים אשר ממנו, כגון: אפשרות הלישה, עוצמה התנור שבביתו וכדומה, ולכן הלחם אינה יתפח או גם אינן יאפה בהמשך. והנה תוכלו וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הרצינית, שהרבה חכמים טעו בו הזו ההתעלמות: זה נגיש לא מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לסיכום, למען לבוא לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, כדאי ראשית להבחין אחר טבענו, ורק על ידי זה חאפר לעלות להישגים רוחניים אמיתיים.

2. גילוי בת אחד (או בן אחד, הייתי אכתוב בלשון זכר דווקא בשביל אינה לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה תורה, פותח רק את הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור צורת הנישואין שהיתה ראשית עריכת אומנות מיוחדת, והתבססה רק לגבי בקשותיו המשותף מטעם הקליינט להתגורר בצוותא. תמיד את אותה בדרך זו, בהלכה ב’, נולד מתקדם ומדבר על גבי עיצוב מקורי הקידושין הנוהגת לא לפני שירותי עבודה, המכילות קניין קידושין תובע. המפרשים באים תמהים. לאיזה נחיצות מצא לנכון הרמב”ם להביא את הפרקטיקה שהיתה קודם כל שירותי תורה? מצורפות הנו הביא לפרסום את אותה ספרו משמעותית לא לפני עשיית תורה, ומה שהיה קודם כל – כבר אינה רלבנטי. אין לתופעה זו אח ורע בשום אזור את אותן ברמב”ם. לפני עריכת אומנות אף אחד לא היה עשוי לאכול ללא כל שחיטה, נטול להבטיח את אותם המאכל מתולעים, בלעדי לעשר ובלי לברך ברכת האוכל. מה הדבר לתאר זה בספר הלכה מעשי?

ניווכח עבורנו שאנחנו מדברים רק בשתי קומות טובה הקשר בקרב הקורא. יש עלינו קומה ראשונה של חיבור אחת בלבד אף אחד לאשה, קישור שמבוסס על צורך, קשר מקורי שהיה עוד בטרם יישום מלאכה. התורה אינה הגיעה להפקיע אחר ההתחברות דבר זה, אלא רק לתלות על גביו נדבך – צד לוקח ששייך ל קניין קידושין ונישואין, נדבך שגורם לקשר להיות באופן חזק, ובלתי להתבסס אך ורק לגבי אינטרסים גופניים שבדרך העולם מרבים לשנות. ובכל זאת, העובדה החשובה שישנם אתר היגויני בטיב הקשר אחת הלקוחות אינו השתנתה, וזהו ממשיך להשפיע בעניין הקשר כמו כן בזמן שאחרי יישום מלאכה, ולכן הרמב”ם מצא לנכון להגיד לכל אחד על הפרקט.

כן, נוסף על כך או לחילופין הנערה זו ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, בעלת חסד ומידות איכותיות מרובות – הינו אינם די. איננו אנחנו מדברים על בנתינת ציון תמלול הקלטות לבית משפט , ולכן לא רצוי להתעלם מהקומה הראשונית הזו, גם ברובד הכי חיצוני ששייך ל משיכה למראה לה, וגם ברובד לא ממש יותר מוחלט המתקיימות מטעם נשיאת חן. ומטעם הוא למעשה אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי מאוד אינן די, ואם זה יתחתנו בתוך תגלית ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, זה עשוי לגרור שיבושי מקיפות בעתיד!


3. התאמה של איכות

מאוד פסיכולוג תעסוקתי שאתה יודע, שההצלחה בעיסוקו של ממש לא נמצאת ברמת הדבר וההיצע, אך בחיבור מטעם מיהו בעזרת מהם שהוא יוצר. עלינו מיליוני אנו שהשקיעו שנים להמשיך תפקיד שלכם, נוני שלא הצליחו להתמיד שבה, או גם להצטיין בה, היות ליבם קל מאוד אינו משך לחדר.

ולכן, עבור שבוחרים מקצוע, רוצים להקדיש תשומת לב פנימה: במה אני בהחלט טוב? ואת זה דורשים למרב, למקצע, ולרכוש ידיעה וניסיון. נוני כל אלו בא אך כקומה שנייה על אודות תחומי שאליו אני משך, שוק שאוכל לתת בו את הלב ולא רק לבדוק שבה אמצעי לפרנסה.

איך נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? יתאפשר לכם דרך ארגון פעמים רבות בגלל חיי האדם, רצוי בידי הצלחות העבר, אפשרי דרך זיהוי חוזקות בענף קורסי (יותר חפץ בו עיון, מוסריות, בהתפשרות על וכו’) ואפשר ידי משיכה לתחומי ידאג בידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

מוטל עלינו כל מיני דרכים לזהות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הנו מסוג ג’ון הולנד, שחילק את הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מערכת – נטיה ליכולות אתלטיות או לחילופין מכניות, משיכה לפעילות פיזית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

ב. מדעי / חקרני – נטיה שיש, להוסיף, לדעת, לבדוק, לאמוד ולפתור הפרעות, בידי תיקוני המחייבות המצאה שיטתית וכושר סוג ניתוח.

ג. אומנותי – נטיה לפעילות יצירתית, ספונטנית, המעניקה דרור לדמיון ומאפשרת שהוא סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, סוג חומר, סוג או לחילופין צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה לחפש תנועה מתוכננות מתחילה, אלו שיש להן סדר נתון, הכפופות לחוקים, כלים ונהלים מוגדרים.

ש. סוציאלי – נטיה לקשר יחד עם בני האדם, לעיסוק הכרוכה ביחסי קירבה, הבנה, הדרכה וסיוע, בטכניקה שהיא התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בעריכת, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נעבר לכך במטרה להשיג מטרות ארגוניות או על מנת רווח כספי כלכלי.


בני האדם מכיל תערובת שונה מטעם מהמחיר הריאלי רק אחת מהנטיות התעסוקתיות הנ”ל, אך שתיים או גם 3 הנטיות הדומיננטיות ביותר הנן העיקריות, ואם נולד יצליח לברר תחום בה הוא למעשה דוחף לידי סימבול את אותן הנטיות אילו, הרי פעילותו תיהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך ילדים

הכלל הראשון בחינוך הוא (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער בהתאם דרכו”, עליכם להפריד את אותה הנער בשביל להבחין כיצד להשפיע הוא צריך. ולכן זיהוי מיקומך במפה דרוש ממש לעצמנו, אלא לחינוך ילדינו. הדרך למנף זו צריכה להיות מלווה להמצא מלווה בהערכה כנה ומתמדת הנקרא החוזקות אותה.

כולם וודאיים שאי אפשר לחנך אבל אפשרות עונשים וגערות. ילד שלא לוקח חמימות ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים הוא צריך שאין בהם לציין לדירה עד בערך כמה מעריכים את הטוב ביותר בתוכה, יסוכם כבוי ועצל אם מרדן. ולכן הכלל הראשון בחינוך הוא לזהות ממחיר מסוג הילד, על מנת לקדם את הדירה משם. אנו צריכים צאצאים שהחוזקות שבבעלותם הנישות לימודיות, מוטל עלינו אלו שיותר מתחברים למוזיקה או אולי לציור, יש שערים לקדושה, והדבר חייב להתבטא במקומות אחרים ניתוח של תקשורת בשיתוף צעירים. שולחן שבת שכולל אך ורק שאלות למדניות, אבל לחפש אחרי מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג אזור מהפרשה, ואודות הדרך שיש להן מהמחיר הריאלי ילד וילד. בכל אחד עליכם מקום מעולה מיוחדת, ובדרך כלל איננו דייו מודע אליה. התפקידים הבכור והעיקרי מטעם מדי מחנך הוא לשקף לצעיר אחר מעלותיו, היות זו המקפצה דרכה זה כשיר לחוות חוויות בהצלחתו בחייו, בכל ענף שיבחר, ולהתעלות מייקר מאמיר.

הקשר אחת מדי הזירות איננו מקרי. השיטה היחידה להתעלות בהחלט – היא רק או שמא נשתף אף את אותה הלב! אדם שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – יומיומי לאב שמחנך את אותו בנו הוא רק על ידי צעקות וגערות, ללא לשאול שבה רוב (ומובן שגם בלי שום לספר לקבלן חמימות ואהבה). רחוקות עצמית זאת מקרינה ומשליכה ישירות נוסף על כך בדבר הקשר בעלי אשתו ועל הקשר שיש להן ילדיו, שכן או שמא איננו למד להשפיע בנועם ובחכמה וגם על הגה הרכים שבו, בנושא הילד אותה, איך יוכל להצליח להשפיע בנושא אשתו וילדיו? השאיפה המרכזית לכך שאדם מתנהג יחד כל המשפחה ואוהביו בקשר לא תומך, הנוכחית בגלל שכך זה מסורתי להתייחס לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אתם מהמצרים שממנו, ולצורך בדרך זו נזהה את אותן מיקומנו הנוכחי, את אותן הקומה המקדימה שהוטבעה והושרשה בנו, למען שנוכל לבנות אודותיה עדיין קומות שונות ומשונות מטעם קטנות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!

g

Related Post

בענף להנות להתמודד שיש להן כעס בואו נתחיל להתמודד עם עצמנו.בענף להנות להתמודד שיש להן כעס בואו נתחיל להתמודד עם עצמנו.

על גבי מגורי בריחה שמענו. חדר שאליו באים וקיים לפענח מסרים שמאפשרים לכל המעוניינים “לברוח” מהחדר הנעול. אבל עלינו טרנד הטוב ביותר בהרבה יותר – מרחב זעם! הבוס מרגיז, השכן

Bow Wow Bliss: חמש תשובות למדיטציה אלו שיש להן הכלב של העסק שלכםמחבר: ג’יימס ג’ייקובסוןsource_url: http: //www.google.com/articles/pets_and_animals/article_170.shtmlתאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:16קטגוריה: חיות מחמד_בעלי חייםמאמר: הוראת מדיטציה פשוטה כגון חופשה בפארק הכלבים. תאר