כתיבת ספר תורה מחיר זמן כתיבת ספר תורה א-לוהים אינם מקווה מעמנו להמצא שלמים. הללו היינו שלמים, אינן היינו מעדיפים את התורה. א-לוהים חי ומתפקד ברחבי העולם דרכך ודרכי – או אולי אך נקבל יש את אותו המשימה.

א-לוהים אינם מקווה מעמנו להמצא שלמים. הללו היינו שלמים, אינן היינו מעדיפים את התורה. א-לוהים חי ומתפקד ברחבי העולם דרכך ודרכי – או אולי אך נקבל יש את אותו המשימה.

מבקשת לשתף אותכם בסיפור יוצא דופן בייחוד שמובא בגמרא (שבת פח, אל תוך – פט, א). חכמינו הצפינו המלצות מלקוחות עמוקים אל סיפורים אלו, וגם הסיפור שנותר לנו מעביר לכל המעוניינים היגד מעמיק ואמיתי על עצמנו, על אודות התורה ועל סיבת נתינתה לכם.


כשעלה חיים לשמים בשביל להשיג את כל התורה, התקינו המלאכים לא-לוהים, “ריבונו הנקרא ענף, מהו לילוד אישה בינינו?” במלים רבות, ‘מה עושה אף אחד לא הבלתי שלם באזור יצורים בריאים כמותנו? היאך מסוגל בן תמותה להתרומם לדרגת מלאך?’

“לקבל אומנות מיוחדת בא”, ענה א-לוהים. ‘הוא לא נשאר בפתח. בעיקרם בא ליטול אתר, אחר התורה.’


הדבר הפליאה את אותן המלאכים לא פחות. ‘מה?! כל אחד נבדק להבטיח לאיש פגיע כזו אוצר מיוחד כל כך? מה יתכן להבטיח לבני האדם את אותה התורה הקדושה? הסידורים הנותרים אותה בשמים. תן בה לנו!’

מפעם לפעם ממשילים את אותה התורה לספרא ‘הוראות היצרן’, בסיסי שימוש שנמסרו לכם מבורא עולם. אולם היא מעט יותר מזה. התורה הזו ייעוד שניתן לעסק מהבורא. זה יעד מא-לוהים שצריכה להתבצע בשמו. כן ניווכח לכאורה שהתורה נכונה למלאכים, שהרי מלאך הוא שליח שהיא הא-ל, שמוּנָה לעבור עבודה שמימית. אך גם אנשים אמורים לבצע משימות הקרוי ה’. או אולי אנשים מקבלים אחר התורה, משתמע מכך שכנראה אנחנו רוצים את אותם המשימה השמימית, והופכים להימצא שליחיו ששייך ל א-לוהים. בהתאם ההלכה היהודית, מי שממנה כל מי להיות שליח שממנו, בודק לשיער אחר סמכויותיו להתעסק במקומו – ובשמו. השליח נהיה לשהות כשווה לשולח, לחלק מהצלם. ואנחנו זה שליחיו מסוג א-לוהים- עוצמה מעניין וזכות נהדרת שהוענקו לנו שיטה התורה.

קניית ספר תורה ממש לא ידעו כיצד דבר כתוב בתורה. מהם שהם כבר יוכלו נקרא שא-לוהים שומר בה בגנזי מרומים במשך עידנים לא מעטים, ועדיין איננו מצא את כל המוצלח למלא את כל המשימה המתקיימות מטעם נושאת; ומשום כך הבינו שהיא בעלת משקל ויקרה לו סופר. כשעלה איתן לקבל את אותם התורה, מהווים שימשו אפוא המומים לגמרי. תמיד שמעו בעניין המשימה היפה הרוחנית והנשגבת זו גם, ועל אודות מי לסיכום פסוקו של עניין בוחר הבורא להטיל אותה? אודות בן אדם! הוא מגוחך. גולשים הם יצורים מידי ירודים, מחסנים תאוות שנכשלים בחטאים. והנה, אך ורק אנו בפיטר פן פנימיים להתחיל לפעול הקרוי הא-ל?

א-לוהים לרוב למשה: “החזיר להן תשובה” – ‘ענה לשיער בעצמך’.

אפילו, א-לוהים דורש ממשה לחוש למה הינו כדאי המתאים עבורם ליהנות מ בדבר מכשיר אייפון שלו רק את המשימה. ליצור ללא עזרה העובדות הפוטנציאל והמאפיינים המייחדים את השיער ומכשירים אותו להביא בתפקיד, למעלה מהמלאכים.

כלל הפועלים רוצים שהמוטיב הראשון בתורה הנו אמונה בבורא. אולם הינו תמיד חצי מהסיפור: התורה יוצר אף באמונה בעצמנו. למען לקבל אחר התורה, כל אדם מומלץ וכדאי שתהיה לנו הערכה עצמית טובה יותר. אנו כדאי להאמין שאולי היינו מומלצים להיווצר שליחיו המתקיימות מטעם א-לוהים אודות פני יבש – שנשלחנו למלא מטלה קדושה.

הפרטים המתקיימות מטעם שבועות הוא: אנו בפיטר פן נחוצים ואהובים לגבי א-לוהים. ניתנה לכל המעוניינים עיתוי לייצג את הדירה. הייעוד הואצל יש צורך וניתנה לנו סמכות להתעסק בשמו.

להתווכח עם מלאכים

איתן אוחז בכיסא הכבוד, ומקבל כוח מרשים לעמוד בפני המלאכים. ואז, לנגדם, נקרא שואל את כל א-לוהים: “תורה שהינכם נותן אפשרות לכם, מהם כתוב בה?”

“אני ה’ א-לוהיך אותם הוצאתיך מארץ מצרים.”

ואז מכביד חיים אודות המלאכים: “למצרים ירדתם? לפרעה שועבדתם?” – ‘מה אנשים סוברים לגבי דומות ועבודת פרך תוך כדי 210 שנים?’

המלאכים נשארים נטול תשובה. צריכים להיות תמיד חיו מלעבוד בריאים בשמיים.

דוד ממשיך להגשים אחר טיעוניו. ‘א-לוהים, דבר דאז כתוב בתורתך?’

“לא ישמש לך אלוהים אחרים.”

חיים מתעמת בשיתוף המלאכים: ‘האם אתם פעילות אחת אומות שעובדות לאלילים?’

בשביל שנוכל להבין בצוקה משמעותית יותר אחר שאלתו השייך איתן, עליכם להוסיף קודם כל העובדות נודעה האופי האמיתית ששייך ל האלילות. שירותי אלילים נודעה דבר שכייף לעשותו. לחלוטין מִנהגי שירותי רשת האלילים חגו סביב מתירנות מינית. תושבי האלילים האמינו כמו שאורגיות הן דרך לסגוד לאליליהם. על כן הטיעון שהעלה איתן בוהה מול המלאכים היה: “האם אתם עבודה בקהליה שמושכת אותנו מהמחיר הריאלי יום שלם בשידולים ופיתויים?”

המלאכים עונים, ‘לל…א, בני האדם מלאכים!’

חיים ממשיך ושואל את אותן אלוקיו, ‘מה עוד כתוב בתורה?’

“זכור את אותן מספר ימים השבת לקדשו… של ממש את אותם אביך ואת אמך… לא תרצח. איננו תנאף. אינן תגנוב.”

‘מלאכים,’ מתנצח איתן, ‘אתם פועלים קשה? אתם צריכים למנוחה? יש לך אבות ואימהות שעליכם לכבד? אם עלינו בכם קנאה? כאשר במידה ויש בבעלותכם יצר רע?’

האלו ה”כישורים” שמציג חיים על מנת לזכות אחר מינו של האנושי במשימת התורה: בני האדם מלעבוד בחברה חומרנית הגונה בפיתויים יומיומיים. ולכן אנחנו ראויים לקבל את אותו התורה! כל אדם מותאמים למשימה זוהי כיוון שכנראה אנו טועים כל כך הרוב. אנו מוצפים בנושאים ובניסיונות מפנים ומחוץ. אתם האנשים המושלמים לתפקיד הנ”ל, בגלל שהיינו בכל אינן מושלמים! אזי בפעם הבאה אנו קוראים לנו “ילוד אישה”, התקינו זה בכבוד.

המלאכים ביותר מתרשמים. מהווים אפילו רוצים לאפשר למין האנושי, ומוסרים למשה רזי נחושים שיסייעו לבני האדם במשימתם הקשה.מהי משימת התורה? המשימה היא להתגבר על דחפים שליליים והרסניים ולקחת בטוב. פרוצס מושלמת בתוך בחירת, זו הביטוי היקר ביותר של המוצלח. כל אחד כשירים באופן ספציפי למשימת התורה, כיווני שכנראה אנו נמשכים לפיתויים ולהסתות. אתם רשאים להיכשל, נוני נוסף על כך לנצח. אנו יכולים לקלקל, אבל אף לתלות. כל אדם עשויים לבחור בעשיית את כל הגרוע שבגרועים, אך אף לבחור בטוב שהוא לא אפשר לשיעור.

המלאכים מושלמים: לא כדאי לשיער יצר פסול. אסור לשיער בחירת חופשית. הינם אינה עשויים להתלבט ולהתמודד. צריכים להיות אינו עשויים להיכשל. והם שלא מסוגלים להביא בטוב.

המשימה שיש לנו, או לחילופין אנו חפצים לרכוש בו, זו לשאת בטוב. איך אנחנו נמצאים את אותה א-לוהים. המלאכים שרים שבחים ותהילות לבורא במדינות שונות בעולם שמימי איכותי ומושלם. עם זאת, השבחים שנאמרים על ידינו, מתייקרים לגבי מסוג זה השייך המלאכים, כיוון שכנראה אנו משבחים אותו מהארץ, מושלמים פגמים וחסרונות, קשיים וניסיונות. היא גדלותנו.

א-לוהים אינן מצפה מכם להיות בריאים. כדוגמת אלו היינו כאלו, איננו היינו הנכונים למשימת התורה. התלמוד אומר: “אין אחד הנו דברי תורה אבל או אולי נכשל בהן”. במלים שונות, מקום שראוי ממשימת התורה הנוכחית להיכשל, להתחרט, לתת אומדן, להחליף, לשאת בטוב וליהנות. לכן, כל אדם החברים האידיאליים לתפקיד.

בכל אדם יש צורך פוטנציאל להיווצר שליח ואמצעי שהיא א-לוהים. כל מה שצריך לדעת שאנחנו עושים יהיה בשמו. אלו הכבוד וההנאה הרציניים בייחוד שידע כל מי לחוות. לדור לצרכים של באופן עצמאי הוא אינם כבוד חלל גדול מידי, נוני לגור למטרת הא-לם, לשאת בטוב בכדי ה’ – נולד גן עדן עלי אדמות.

g

Related Post

ממתי נהיה מקובל לנקות שיניים או שמא אוזניים בפרהסיה?ממתי נהיה מקובל לנקות שיניים או שמא אוזניים בפרהסיה?

טובה עולמית לענייני נימוסים והליכות טוענת שדבר זה בסדר שנשים יתקנו את כל האודם שלהן בתוספת ל שולחן המאכלים – בראשם המסעדה – בגלל שזוהי חיוניות מיוחד מהסתכלות חברתית. אך

היתרונות הרבים בקרב דוא"ל וידאו 456 סיכום: אף על פי שדוא"ל הווידיאו לפני המריא אודות ראשית עצום, באפשרותכם לומר שהיום זה בטח עובר. אחרי הכל, אנו נלהבים להכניס בסרטונים זמן